پیشنهادی برای پیشرفت استان سیستان و بلوچستان

 

حال اگر این شرایط را فرضاً در استان سیستان و بلوچستان خودمان لحاظ کنیم می بینیم که در روزگار کنونی فاقد هر سه عنصر است.

این استان نه از آب کافی برخوردار است، نه مرکزیتی دارد که رفت و آمد زیادی در آن صورت بگیرد، و نه آب و هوای خوبی دارد.

امروزه از واجب ترین امور برای این استان حل مشکل آب آن است؛ حال با دستگاه های آب شیرین کن، ترویج آبیاری قطره ای از نوع لوله های سفالی آن، احداث کانال های انتقال آب، احداث سد های مخزنی، احداث دریاچه های مصنوعی برای ذخیره سازی آب و یا روش های دیگر

 واجب دیگر افزایش رفت و آمد به این استان است. متاسفانه افراد گروگانگیر و راه بند بیشترین آسیب را از این لحاظ به استان می زنند. امروزه باید با احیاء آثار باستانی و با احداث جاذبه های جهانگردی کاری کرد  که بیشترین حجم جهانگرد داخلی و خارجی از این استان بازدید کنند.

از سوی دیگر باید با تلطیف هوای استان از طریق فن آوری های روز کاری کرد سومین مانع ایجاد تمدن رفع شود.

آن چه گفته شد برای همه مناطق محروم دیگر قابل اجراست. کمی همت می طلبد.


 

/ 0 نظر / 32 بازدید