سفارشهایی به زوج های جوان


5قناعت پیشه باش ! )

6زیباییت را به رخ دیگران نکش! )

7ناز کن اما متکبر نباش ! )

8دلبری و فریبایی و طنازی پیشه کن ! )

9احساسات زیبایت را با اندیشه ای متین همراه کن ! )

10 لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی ! )

11 تمکین کن تا تاج سرش باشی )

12 !پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه ! )

13 زیبایی با سادگی و بی آلایشی برای تو آرامش بخش تر خواهد بود ! )

14 هوس بازی نکن ولی زیبا دوست باش! )

15 اگر آشپزی را خوب نمی دونی حتما یاد بگیر! )

16 قبل از رانندگی سازندگی را بیاموز! )

17 هیچگاه بدون آرایش مقابل شوهرت نشین ! )

18 دهانت را مسواک وخوشبو کن! )

19 بدنت هیچ وقت بوی عرق نده ! )

20 لباست بوی غذا ندهد ! )

21 موقع آشپزی از پیش ن بد استفاده کن ! )

22 قبل از شوهرت چشم بر هم نگذار و پیش از او بیدار شو ! )

23 موی تو یکی از دو زیبایی توست ، ازش مراقبت کن! )

24 لبخند قشنگت را در هیچ شرایطی با اخم معاوضه نکن ! )

) 25 توی رنج هات معناهای زیبا پیدا کن ! ٢۶ )

اگه شوهرت گفت : کسی غیر از من با و ت ازدواج نمی کرد ! بگو : پس خیلی باید از تو ممنون باشم

27 !اگه بهت گفت : دوستت ندارم ! بهش بگو : عوضش من به تو افتخار می کنم! )

28 اگه گفت :حوصله تو رو ندارم ! بهش بگو : منم غیر از تو کسی رو ندارم! )

29 اگه گفت : از خانواده ات خوشم نمیاد ! بگو : عوضش من خانواده تو رو دوست دارم ! ٣٠ ) اگه )

عصبانی شد ! بگو : منو ببخش !

31 گاهی برای مادرشوهرت هدیه بخر ! )

32 در خواست هاتو با ناز و دلبری برآورده کن! )

33 زورگو نباش ! )

34 سختی کار شوهرت را درک کن! )

35 او را در مردم داری کمک کن! )

36 وقتی وارد خونه می شه , به پیشوازش برو ! دستشو بگیر ! بِزار روی صورتت! )

37 هیچ وقت بهش نگو : تو بی عرضه ای ! )

38 لباساشو براش اُتو کن که هر وقت خواست عوض کنه معطل نشه! )

39 وقتی غذا رو سر سفره می ذاری به او بگو : نمی دونم خوشت میاد یا نه ؟ ! )

40 لحظه به لحظه از خداوند کمک بگیر ! )

آقای عزیز!

١) به همسرت بگو : دوستت دارم!

را فقط برای او هزینه کن « دوست داشتن » 2واژه )

3!همسر تو کریستاله ! مواظب باش او را نشکنی )

4!کاری کن که به تو ایمان بیاره ! )

5تو باید تکیه گاه خوبی براش باشی! )

6از عشقت برای او هزینه کن ، نه فقط از ثروتت! )

7زیبایی همسرت را ستایش کن! )

8کارهایی که از توانش بیرونه , به او واگذار نکن ! )

9او گل خوشبوی بهاری است ، پژمرده اش نکن! )

10 انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه ! )

11 با بحث و جدل او را خسته نکن! )

12 نسبت به همسرت همیشه وفادار باش! )

13 اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت کن! )

14 همدردی و همدلی او را آرام می کنه ! )

15 قبل از انتقاد ازش تعریف کن! )

16 سربسرش نگذار )

17 !اگه به او احترام بذاری , به زندگی امیدوار می شه! )

18 اگه آزارش بِدی , از تو متنفر می شه! )

19 از دست پختش تعریف کن ! )

20 نیش او نوشه ، ناراحت نشو! )

21 دل او را نشکن ! )

22 مسخره اش نکن ! )

23 حسادت او را با تحقیر برنیانگیز! )

24 انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند : " با من ستیز مکن ! " ٢۵ ) هر وقت بهت شک کرد ، با )

صداقت و مهربانی مطمئنش کن!

٢٧ ) اگه گفت : « ! به اندازه دنیا دوستت دارم » : 26 اگه گفت : تو منو دوست نداری ! بلافاصله به او بگو )

من بدبختم که با تو ازدواج کردم ! بگو : عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم!

28 اگه گفت : دلم گرفته تو این خونه ! بگو : در اولین فرصت روی دوشم سوارت می کنم تو آسمونا می )

گردونمت !

29 اگه گفت : تو خیلی بدی ! بگو : عوضش تو خیلی خوبی ! )

30 اگه ناز کرد ! نازشو به قیمت گرون بخر ! )

31 اگه گریه کرد ، خیلی دسپاچه نشو ! فقط نوازشش کن )

32 !اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم ! بگو : بهت حق می دم ! تو خیلی صبوری ! ازت متشکرم ! )

33 اگه اخم کرد ! بهش بگو : اخم نکن , زشت می شی ! )

34 اگه باهات قهر کرد ! بگو : قهرت هم مثل مهرت قشنگه ! )

35 اگه از مادر و خواهرت شکایت کرد ، فقط شنونده خوبی باش! )

36 اگه گفت : من خواستگارای زیادی داشتم ! با لبخند بگو : پس من خیلی آدم خوش شانسی هستم )

که تو رو به چنگ آوردم

37 اگه گفت : تو زشتی ! بگو عوضش تو خوشگلی! )

38 اگه بازم گفت : زشتی ! بهش بگو : زیبایی مرد در عقل اونه! )

39 اگه گفت : طلاق می خوام ! حتما به مشاور مراجعه کن ! )

40 دلآرامی که داری دل در او بند! )
/ 3 نظر / 126 بازدید
علمدار غریب...

سلام...همسنگر وبلاگتان ارشی و زیباست و بسیار آموزنده... خدا قوت...سری به وب بنده نیز بزنید...

تارا

ببخشید در رابطه با آداب "زن داری" چیزی نگفته اند؟

تارا

ببخشید ادامه مطلب رو هنوز نخونده بودم لطفا تیترتان را کامل کنید [خجالت]