کشتار خوارج، دفاع از امنیت اجتماعی

 

کشتار خوارج را یک جنایت دانسته اید. اما خوب است بدانید خوارج حدود 12 هزار نفر بودند. خیلی هم خشک مقدس بودند. آنها تحت تأثیر فریب عمرو عاص در نبرد صفین قرار گرفتند و حکمیت را به امیر المؤمنین علی (ع)  تحمیل کردند و در نهایت سبب عدم موفقیت ظاهری امیر المؤمنین علی (ع) در جنگ صفین شدند. سپس شروع به انتقادهای تند از حضرت کردند که چرا حکمیت را پذیرفته و باید توبه کند!

امیر المؤمنین علی (ع)  تا جایی که امکان داشت خوارج را تحمل کرد و حتی حقوق آنها را از بیت المال قطع نکرد اما آنها به این امر قناعت نکردند و سرانجام به این نتیجه رسیدند که غیر از خودشان بقیه مسلمانان کافرند و مال و جان و ناموس آنها بر اینان حلال است. این بود که شروع کردند به ایجاد نا امنی.

امیر المؤمنین علی (ع)  برای نبرد دوباره با معاویه که به مفاد پیمان صلح خود با ایشان عمل نکرده بود لشگر تدارک دید. اما نا امنی های ایجاد شده توسط خوارج سبب شد مردم از ایشان بخواهند ابتدا معضل خوارج را حل کند. او به عنوان رهبر حامعه، وظیفه داشت ایجاد امنیت کند. بنا بر این برای سرکوب فتنه خوارج عازم شد. قبل از شروع جنگ، هم خود و هم ابن عباس  با دشمن سخن گفتند و به سئوالات آنان پاسخ دادند. این امر سبب شد بخش مهمی از لشگر دشمن بار دیگر به خانه هاشان یا اردوگاه امیر المؤمنین علی (ع)  بازگردند. در ضمن به این نکته مهم تاریخی توجه کنید:

"على (ع) به یاران خود فرمود شما جنگ را با آنان شروع مکنید تا آنان جنگ را آغاز کنند، خوارج فریاد برآوردند که" حکم فقط از آن خداست هر چند مشرکان را ناخوش آید" و همگان یکباره بر یاران على (ع) حمله کردند."( اخبارالطوال/ترجمه،ص:256)

 و جنگ دفاعی امیر المؤمنین علی (ع) انجام شد که با پیروزی قاطع حضرت همراه بود. روشن است در این نبرد، مقصر کسانی بودند که برای مردم بی گناه ناامنی درست کردند و در یک نمونه شکم زن آبستنی را دریدند تا فرزند یکی از دوستداران علی را بکشند. سپس خود به لشگریان امیر المؤمنین علی (ع)  حمله بردند. راستی اگر شما به جای علی بودید با چنین افرادی چه رفتار می کردید. 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید