معنویت چیست؟

معنویت، عبارت است از پرستش حقیقت حاکم بر همه هستی، و نگاهی که مؤثری در وجود جز او نمی بیند. معنویت، یعنی خود را فراموش کردن و خدا را در پیش، حین و بعد از هر چیزی دیدن. معنویت، یعنی زیبا دیدن عالم هستی و به قول سعدی:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست
عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
معنویت یعنی حسین وار در برابر ستمگران ایستادن و زینب وار، تسلیم خواست خدا بودن. معنویت یعنی همه هستی خود را در طبق اخلاص نهادن و تقدیم ذات بی همتای الهی نمودن. معنویت یعنی ابراهیم وار، سر عزیز ترین فرد خود را تقدیم دوست کردن. معنویت یعنی پیامبر وار، با خدا راز و نیاز کردن و علی وار در شب بحرانی به جای رسول الله خوابیدن. معنویت یعنی یک دنیا صفا و یکرنگی. معنویت یعنی خیرخواه همه انسان ها بودن و با همه خوبان عالم مهرورزیدن. معنویت یعنی نماز در تاریکی های شب و شجاعت در روشنایی روز. معنویت یعنی تعظیم در برابر خالق هستی و سجده در مقابل مهربانترین مهربانان!

/ 1 نظر / 577 بازدید
nasrabadi

موفق وموید باشید