استاد محسن قرائتی سفارش می کند:

خانم محترم !
١) به شوهرت افتخار کن !

2کسی را با او مقایسه نکن! )

3اقتدار و غرور او را نشکن! )

4زیبایی او را در عقل او جستجو کن! )5قناعت پیشه باش ! )

6زیباییت را به رخ دیگران نکش! )

7ناز کن اما متکبر نباش ! )

8دلبری و فریبایی و طنازی پیشه کن ! )

9احساسات زیبایت را با اندیشه ای متین همراه کن ! )

10 لجبازی نکن که از چشم شوهرت می افتی ! )

11 تمکین کن تا تاج سرش باشی )

12 !پناهگاه شوهرت باش تا فقط به تو پناهنده بشه ! )

13 زیبایی با سادگی و بی آلایشی برای تو آرامش بخش تر خواهد بود ! )

14 هوس بازی نکن ولی زیبا دوست باش! )

15 اگر آشپزی را خوب نمی دونی حتما یاد بگیر! )

16 قبل از رانندگی سازندگی را بیاموز! )

17 هیچگاه بدون آرایش مقابل شوهرت نشین ! )

18 دهانت را مسواک وخوشبو کن! )

19 بدنت هیچ وقت بوی عرق نده ! )

20 لباست بوی غذا ندهد ! )

21 موقع آشپزی از پیش ن بد استفاده کن ! )

22 قبل از شوهرت چشم بر هم نگذار و پیش از او بیدار شو ! )

23 موی تو یکی از دو زیبایی توست ، ازش مراقبت کن! )

24 لبخند قشنگت را در هیچ شرایطی با اخم معاوضه نکن ! )

) 25 توی رنج هات معناهای زیبا پیدا کن ! ٢۶ )

اگه شوهرت گفت : کسی غیر از من با و ت ازدواج نمی کرد ! بگو : پس خیلی باید از تو ممنون باشم

27 !اگه بهت گفت : دوستت ندارم ! بهش بگو : عوضش من به تو افتخار می کنم! )

28 اگه گفت :حوصله تو رو ندارم ! بهش بگو : منم غیر از تو کسی رو ندارم! )

29 اگه گفت : از خانواده ات خوشم نمیاد ! بگو : عوضش من خانواده تو رو دوست دارم ! ٣٠ ) اگه )

عصبانی شد ! بگو : منو ببخش !

31 گاهی برای مادرشوهرت هدیه بخر ! )

32 در خواست هاتو با ناز و دلبری برآورده کن! )

33 زورگو نباش ! )

34 سختی کار شوهرت را درک کن! )

35 او را در مردم داری کمک کن! )

36 وقتی وارد خونه می شه , به پیشوازش برو ! دستشو بگیر ! بِزار روی صورتت! )

37 هیچ وقت بهش نگو : تو بی عرضه ای ! )

38 لباساشو براش اُتو کن که هر وقت خواست عوض کنه معطل نشه! )

39 وقتی غذا رو سر سفره می ذاری به او بگو : نمی دونم خوشت میاد یا نه ؟ ! )

40 لحظه به لحظه از خداوند کمک بگیر ! )

آقای عزیز!

١) به همسرت بگو : دوستت دارم!

را فقط برای او هزینه کن « دوست داشتن » 2واژه )

3!همسر تو کریستاله ! مواظب باش او را نشکنی )

4!کاری کن که به تو ایمان بیاره ! )

5تو باید تکیه گاه خوبی براش باشی! )

6از عشقت برای او هزینه کن ، نه فقط از ثروتت! )

7زیبایی همسرت را ستایش کن! )

8کارهایی که از توانش بیرونه , به او واگذار نکن ! )

9او گل خوشبوی بهاری است ، پژمرده اش نکن! )

10 انتظار نداشته باش همسرت مثل تو باشه ! )

11 با بحث و جدل او را خسته نکن! )

12 نسبت به همسرت همیشه وفادار باش! )

13 اقتدار و صلابت را جایگزین خشونت کن! )

14 همدردی و همدلی او را آرام می کنه ! )

15 قبل از انتقاد ازش تعریف کن! )

16 سربسرش نگذار )

17 !اگه به او احترام بذاری , به زندگی امیدوار می شه! )

18 اگه آزارش بِدی , از تو متنفر می شه! )

19 از دست پختش تعریف کن ! )

20 نیش او نوشه ، ناراحت نشو! )

21 دل او را نشکن ! )

22 مسخره اش نکن ! )

23 حسادت او را با تحقیر برنیانگیز! )

24 انگشتان ظریف و صدای نازکش می گویند : " با من ستیز مکن ! " ٢۵ ) هر وقت بهت شک کرد ، با )

صداقت و مهربانی مطمئنش کن!

٢٧ ) اگه گفت : « ! به اندازه دنیا دوستت دارم » : 26 اگه گفت : تو منو دوست نداری ! بلافاصله به او بگو )

من بدبختم که با تو ازدواج کردم ! بگو : عوضش من خیلی خوشبختم که با تو ازدواج کردم!

28 اگه گفت : دلم گرفته تو این خونه ! بگو : در اولین فرصت روی دوشم سوارت می کنم تو آسمونا می )

گردونمت !

29 اگه گفت : تو خیلی بدی ! بگو : عوضش تو خیلی خوبی ! )

30 اگه ناز کرد ! نازشو به قیمت گرون بخر ! )

31 اگه گریه کرد ، خیلی دسپاچه نشو ! فقط نوازشش کن )

32 !اگه گفت : از دست بچه ها خسته شدم ! بگو : بهت حق می دم ! تو خیلی صبوری ! ازت متشکرم ! )

33 اگه اخم کرد ! بهش بگو : اخم نکن , زشت می شی ! )

34 اگه باهات قهر کرد ! بگو : قهرت هم مثل مهرت قشنگه ! )

35 اگه از مادر و خواهرت شکایت کرد ، فقط شنونده خوبی باش! )

36 اگه گفت : من خواستگارای زیادی داشتم ! با لبخند بگو : پس من خیلی آدم خوش شانسی هستم )

که تو رو به چنگ آوردم

37 اگه گفت : تو زشتی ! بگو عوضش تو خوشگلی! )

38 اگه بازم گفت : زشتی ! بهش بگو : زیبایی مرد در عقل اونه! )

39 اگه گفت : طلاق می خوام ! حتما به مشاور مراجعه کن ! )

40 دلآرامی که داری دل در او بند! )


موضوعات مرتبط: شوهر داری

تاريخ : ۱۳٩٢/٩/٢٩ | ۱۱:۱۸ ‎ب.ظ | نویسنده : لطف علی لطیفی | نظرات ()